Home
Stamboom Oosters
Leonardi Oosters
Willemstad
Foto's
Links
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

Maurits in Willemstad?            

De meningen over het bezoek van oranjes aan Willemstad verschillen nogal eens.

Er wordt vaak beweerd, dat bv. Maurits Willemstad veel  heeft bezocht. Feiten worden dan niet genoemd. Napluizen van de geschiedenis over Willemstad heeft ons het volgende opgeleverd:

Prins Willem van Oranje heeft, nadat hij in 1583 opdracht gaf tot het aanleggen van de vestingwallen, in totaal 2 keer een inspectiebezoek gebracht. Hij noemde Willemstad de sleutel naar het gewest Holland en wilde zich ervan overtuigen dat alles deugdelijk werd uitgevoerd,

Maurits heeft als 17-jarige in 1585, nadat zijn vader in 1584 vermoord was, ook 2 of 3 keer een inspectiebezoek gebracht.

In 1590 werd Breda ingenomen m.b.v. het beroemde Turfschip. Hoewel de Willemstadse pastoor stellig beweerde, dat de voorbereidingen in Willemstad werden gedaan, is dit niet helemaal juist. Maurits deed de voorbereidingen in Den Haag. Daar had hij meer deskundigen om zich heen. Wel kwam hij vlak voor de expeditie naar Willemstad. De toenmalige gouverneur Emmerie de Liere stond 13 soldaten van zijn compagnie af om met het Turfschip mee te gaan. Na de geslaagde onderneming kwamen alle deelnemers naar Willemstad om daar gefêteerd te worden. Hoogst waarschijnlijk is Maurits daarbij aanwezig geweest, want bekend is dat hij ook vlak na het Turfschip in Willemstad is geweest. Ook voor de belegering van Steenbergen, dat een half jaar na Breda in 1590 werd ingenomen, was Maurits in Willemstad. Hier bleek voor het eerst zijn grote veldheerstalent. Aan hem is te danken, dat toen het Noordwesten van Brabant stevig in handen van de Republiek kwam.

In 1604 wilde Maurits met een leger van 10.000 infanteristen en 1500 ruiters naar het Land van Cadzand, om vandaar uit Antwerpen aan te vallen, dat in 1585 door Parma was veroverd. Deze geweldige legermacht werd vanuit Willemstad verscheept en er tijdelijk ingekwartierd. Maurits was daarbij zelf niet aanwezig.

De soldaten werden in en rond Willemstad ingekwartierd, waarvoor de burgers Servieskosten  ontvingen. Later werden nog vaker soldaten via Willemstad verscheept, zoals bv tijdens de 7-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland, die ontstond nadat stadhouder Willem 111 koning van Engeland werd in 1688.

("Maurits in Willemstad?" was eerder te lezen op www.rosmolen.nl  onder de link "de Rosmolen Courant" )

Terug naar "Willemstad pagina"

www.oosters.net